Изберете страница

Защитаваме Вашите Интереси

Григоров Консултинг е създадено от професионалисти в застраховането,
за да Ви оказва съдействие, да Ви представлява и да защитава интересите Ви.

Дейност

Представляваме и защитаваме интересите Ви пред:

  • застрахователните компании, извършващи дейност в страната
  • чуждестранни застрахователни компании
  • Гаранционния фонд (ГФ) или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ)

Ние можем да ви съдействаме при щети по застраховки
„Каско“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
„Злополука“, „Карго“, „Отговорност на превозвача“,
„Медицински разноски“, имуществени застраховки, професионални отговорности и др.

Наши клиенти могат да бъдат

R

Физически или юридически лица

с вече сключени и действащи застрахователни договори, които имат предявени, но неудовлетворени от застраховател претенции.

R

Kандидати за сключване на застрахователни

договори, които се нуждаят от съвет относно застрахователните рискове и тяхната оценка.

R

Лица, получили регресна покана

от застраховател за възстановяване на платено от последния обезщетение.

R

Увредени от други застрахователни събития

лица, свързани с професионалната отговорност на лекари, зъболекари, архитекти, строители, туристически агенти и туроператори, адвокати, одитори и др., които са длъжни да сключат застраховка, покриваща професионланата им отговорност.

R

Лица, засегнати от застрахователно събитие

и следва да уведомят застрахователя и да предяват претенция за обезщетение.

R

Пострадали при пътно-транспортни произшествия

лица или техните наследници в случай на смърт.

Адвокат Александър Григоров

Трудов стаж

През месец декември 2013 година е вписан като адвокат при Адвокатска колегия – гр. София, започва самостоятелна практика в сферата на застрахователното право.

От 2008 до 2013 г. работи като юристконсулт в Лев Инс, правна дирекция.

От 2007-2008 година работи като юрисконсулт в ДЗИ, правна дирекция.

Образование

През 2001 година приет като студент държавна поръчка в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „право”, редовно обучение. След полагането на държавните изпити получава и юридическа правоспособност с изпит пред Министерство на правосъдието в края на 2007 г.